Μουσική αγωγή

Μουσική αγωγή με καινοτόμα προγράμματα γνωριμίας με τον κόσμο της μουσικής.  Η μουσική στο παιδί είναι μία ενέργεια, μία δράση, μία έκφραση και συμβάλλει στην ολόπλευρη και ισόρροπη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του, προσφέροντάς του χαρά.