Μεταβρεφικό τμήμα

Αισθητηριακή ανάπτυξη
Γνωριμία με το σώμα μου
Παραμύθια, νανουρίσματα, κουκλοθέατρο
Ενθάρυνση για εμπιστοσύνη και αγάπη