Νηπιακό τμήμα

Καλλιέργεια της γλώσσας
Μαθησιακές έννοιες
Γραφή
Περιβάλλον
Φυσικές επιστήμες